ข่าวกิจการนิสิต
พฤษภาคม 10, 2565
ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่)
ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น.
ธันวาคม 29, 2564
พิธีปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รศ. ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 19 ณ โรงเร
ธันวาคม 29, 2564
นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมค่ายหออาสาสมัครหอพักนิสิต จุฬาฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จัดทำฝายชะลอน้ำและฝายดักตะกอนร่วมกับชาวบ้าน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
เมื่อวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมค่ายหออาสาสมัครหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาโดยทำฝายชะลอน้ำและฝายดักตะก
ธันวาคม 4, 2564
ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนิสิตปัจจุบัน) โดยเป็นทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ยากจน)
ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนิสิตปัจจุบัน) โดยเป็นทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ยากจน) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. สมัครได้ทางระบบ
กรกฎาคม 20, 2564
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเดือดร้อน อุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ สามารถขอรับการช่วยเหลือขอยืมอุปกรณ์ Laptop/Tablet ตามนโยบายการช่วยเหลือของจุฬา
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเดือดร้อน อุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ สามารถขอรับการช่วยเหลือขอยืมอุปกรณ์ Laptop/Tablet ตามนโยบายการช่วยเหลือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับจ
มีนาคม 24, 2564
กิจการนิสิต คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตและกระบวนการดูแล
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 กิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตและกระบวนการดูแล โดยมีวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
มกราคม 17, 2564
ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)ทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท/ต่อทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตในระดับชั้นปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิศวกรรม
พฤษภาคม 27, 2563
ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ลิ้งสำหรับการสมัครและอัพโหลดเอกสารการสมัคร https://stud
พฤษภาคม 27, 2562
พิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นค่ายสอนหนังสือและสร้างแรงบันดา
เมษายน 3, 2562
โครงการ Google Ignite
โครงการ Google Ignite – รับสมัครผู้ที่สนใจงานด้าน Digital Marketing และ Digital Media เพื่อเข้าร่วมทำงานกับบริษัทและเอเจนซี่ชั้นนำของไทย – เมื่อผู้สมัครได้รับการว่าจ้างแล้ว Google Thailand