พิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นค่ายสอนหนังสือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพี่ ๆ นิสิตชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2562

โครงการ Google Ignite

โครงการ Google Ignite

– รับสมัครผู้ที่สนใจงานด้าน Digital Marketing และ Digital Media เพื่อเข้าร่วมทำงานกับบริษัทและเอเจนซี่ชั้นนำของไทย
– เมื่อผู้สมัครได้รับการว่าจ้างแล้ว Google Thailand จะทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Digital Marketing ให้ในช่วง 2 เดือนแรกของการทำงาน
– รับสมัครนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดคณะ เพียงแค่สนใจงานด้าน Digital Marketing
– สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://googleignite2019.scoutout.net/
– หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ igniteyourfutureth@gmail.com

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน Special Seminar & โครงการ GREAT Scholarships 2019

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน Special Seminar & โครงการ GREAT Scholarships 2019

โดยบริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 5 ทุน มูลค่าทุนละ £20,000 ในสาขาวิชาแกนหลักตามนโยบายของแผนพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 คือ สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาการบินและโลจิสติกส์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพลังงานชีวมวลและชีวเคมี และสาขาวิชาดิจิทัล

ทางบริติช เคานซิลร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จึงดำเนินการจัดสัมมนาพิเศษโดย Professor Dudley Shallcross จาก University of Bristol ในหัวข้อ “Urban air quality and the role that biofuels may play in various environments” ร่วมกับการประชาสัมพันธ์โครงการ GREAT Scholarships 2019

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00-16.00 ที่ห้อง 201 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
15.00-15.05 Brief introduction about the programme and speaker
15.05-15.35 Talk by Professor Dudley Shallcross from the University of Bristol
15.35-15.50 Q&A for Professor Dudley Shallcross
15.50-16.00 Presentation about GREAT Scholarships for Thai students

ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ นิสิต และผู้เข้าฟังทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า https://goo.gl/2oaPt6
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562
โดยนิสิตสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ GREAT Scholarships 2019 ได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships

และข้อมูลเพิ่มเติมของ Professor Dudley Shallcross ได้ที่ http://www.bris.ac.uk/…/peop…/dudley-e-shallcross/index.html
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม interscicu@gmail.com

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการ Industrial Challenge (INCHALL) 2019

Industrial Challenge (INCHALL) 2019 held by Industrial Engineering Student Association of Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya which designed to challenge the university students about Industrial Engineering competences with the participants from universities students among Asia region. This year theme of INCHALL 2019 is “Lean Manufacturing to Achieve Cost Efficiency”. The details about competition’s timeline can be seen at the following

Online Registration : January 14th – February 28th 2019

Preliminary Stage : March 8th-12th 2019

Semifinal and Final Stage : April 12th – 16th 2019

INCHALL 2019 is an excellent opportunity for your students to enrich and apply their knowledge and skill in industrial engineering subjects by challenge their ability to solve industrial problems. The students can also broaden their networks among students all over Asia. We would like to ask that you could share this opportunity with your students by either announcing this competition to each related department or by sending an email to them.

For more information please check our website at www.iefairits.com/inchall.
https://www.iefairits.com/inchall

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะให้ตรงตามความเปลี่ยนแปลงของการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อนำไปต่อยอดการประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนและ Tsinghua University

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนและ Tsinghua University

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยคุณภวิสร ชื่นชุ่ม
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงหวา

รายละเอียดการแนะแนว
1) ทำไมเราจึงเปลี่ยนความคิดไปเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจี
2) ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนที่จีนมีอะไรบ้าง และจะสมัครได้อย่างไร
a. ทุนรัฐบาลจีน
b. ทุนเมืองและทุนมณฑล
c. ทุนขงจื้อ
d. ทุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3) แล้วทำไมต้องเลือกเรียนที่ Tsinghua University
4) ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับจีน

เปิดรับสมัครอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เรียนภาษาจีน ฟรี!!

เปิดรับสมัครอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เรียนภาษาจีน ฟรี!!

รับจำนวนกำจัด สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อนเท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่เริ่มเรียน: 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2562
สถานที่เรียน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ห้องเรียนสำหรับอาจารย์ เวลา 17:00น.-19:00น. ทุกวันจันทร์และวันพุธ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
ห้องเรียนสำหรับนิสิต ห้อง A เวลา 17:00น.-19:00น. ทุกวันจันทร์และวันพุธ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
ห้องเรียนสำหรับนิสิต ห้อง B เวลา 17:00น.-19:00น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (จำนวน 20 ที่นั่ง)

สมัครทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/CFN9VIz75Dqsjfjv2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจสื่อสารองค์กร โทร. 0 2218 6337

รับสมัครนิสิตเข้าร่วม Engineering Volunteer Construction Camp (EVC) ค่ายอาสาร่วมกับนักเรียนต่างชาติครั้งแรกในวิศวฯ จุฬาฯ

เปิดโอกาสให้ตัวคุณได้เจอประสบการณ์ใหม่ ๆ ในค่าย Engineering Volunteer Construction Camp (EVC) !!!😆
ค่ายอาสาร่วมกับนักเรียนต่างชาติครั้งแรกในวิศวฯ จุฬาฯ🌎

ทำอะไรบ้าง?
– สอนหนังสือน้องๆ📚
– สร้างเตาเผาขยะ🛠
– เรียนรู้วิถีชาวบ้าน👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾
– ทำกับข้าวทานเอง🍳

ค่ายEVCจัดวันไหน?
: 14-18 มกรา 2019
ช่วงปิดกีฬามหาลัย)

ค่ายจัดที่ไหน?
: โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม จ.อยุธยา

มีค่าใช้จ่ายมั้ย?
: สำหรับคนที่ได้ไปค่ายจะต้องจ่าย 300 บาทจ้า ถูกมากเลยนะปิ้งๆ😶

สมัครยังไง?
1. สำหรับนิสิตชาวไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย download ใบสมัครได้ที่ คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ตอบคำถามให้ครบแล้วส่งมาที่ foreign.eng.cu.2018@gmail.com หรือ ส่งที่กล่องหน้า กวศ. (ตึก 100 ปี ชั้น 3)
3. เมื่อส่งแล้วทางทีมงานจะส่ง email ตอบกลับไป

⭐️เราจะปิดรับสมัครวันที่ 15 ธ.ค. 2018 นะจ๊ะ รีบๆมาส่งกันเยอะๆนะ พวกเราจะรอ 😆😆⭐️

Once in your life time to gain new experiences from our camp !!
Introducing Engineering Volunteer Camp (EVC)🎈
The first volunteering camp that combines both foreign exchange students and Thai Chula Engineering students together. 🌎

What will we be doing??
– Teach students📚
– Build trash incinerator🛠
– Learn Thai villagers lifestyle 👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾
– Cook meals by yourself🍳

When ??
– 14-18 January 2019 (National University’s Sport Week)

Where ??
– The old capital city of Thailand, “Ayutthaya province”.

How much ??
– Selected participants are required to make a payment of 300 Baht.

How to apply ??
For foreign exchange students:
1) Download application form at Application Form
2) Submit your application through foreign.eng.cu.2018@gmail.com
3) The announcement of selected participants will be notified via email and proceed to individual interview.
⭐️ Please submit before December, 15 2018. We are looking forward to see you😆⭐️

CU Innovation Hub เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานสำหรับนิสิตที่ต้องการฝึกงาน และเรียนรู้เรื่อง Startup และเพิ่มทักษะของตนเองผ่านการช่วยงานที่ CU Innovation Hub

CU Innovation Hub เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานสำหรับนิสิตที่ต้องการฝึกงาน และเรียนรู้เรื่อง Startup และเพิ่มทักษะของตนเองผ่านการช่วยงานที่ CU Innovation Hub และการลงไปทำงานกับ Startup

ระยะเวลาการทำงาน: อาทิตย์ละ 15-20 ชั่วโมง สามารถรับโปรเจคไปทำที่บ้านได้ โดยนิสิตต้องมาทดลองงานในช่วงแรกก่อน แล้วค่อยตกลงระยะเวลาการทำงาน

รายละเอียดงาน:

  1. Event Staff ช่วยจัดงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเสนอไอเดียกิจกรรม
  2. ติดตามความคืบหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในโครงการของ CU Innovation Hub
  3. ฝึกและเรียนรู้งานจริงกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในโครงการของ CU Innovation Hub
  4. ช่วยเหลืองานของ CU Innovation Hub ด้านอื่นๆ

นิสิตท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/TbrHZ35mS9fvSgEC2

เงือนไขการสมัคร

  1. ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นนิสิตปัจจุบันของจุฬาฯ เท่านั้น
  2. กรุณาเตรียมไฟล์ประวัติโดยย่อไว้ สกุลไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 10MB ไว้ประกอบการสมัคร
  3. ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค.2561 (23.59น.)

หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อได้ที่ น.ส.พิณสุรางค์  CU Innovation Hub ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โทรศัพท์ 02 218 3106  Email: pinsurang.k@gmail.com

ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต ร่วมงาน  “ปิดตำรามาเจอของจริง!”

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญน้อง ๆ นิสิตที่สนใจร่วมงาน
“ปิดตำรามาเจอของจริง!”

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ PTT Global Chemical จ.ระยอง

เปิดสมัครวันนี้ถึง 5 ตุลาคม 2561
รับสมัครเพียง 150 คนเท่านั้น