FACULTY

ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย (Falan Srisuriyachai, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย (Falan Srisuriyachai, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์
   Falan.s@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ
   0-22186925
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14 ห้อง -
ประวัติการศึกษา
2008
Ph.D. Georesouce and Geotechnology, University of Bologna
สาขาที่สนใจ
  •   
    Enhanced oil recovery
  •   
    Petrophysics
  •   
    Rock and fluid properties