นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสุดยอดแนวคิด จากการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์ นายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ และนายธนโชติ โชติสรยุทธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผลงาน ViaBus แอปพลิเคชั่นเพื่อให้ข้อมูลการติดตามตำแหน่งรถเมล์ ป้ายรถเมล์และเส้นทางการเดินรถเมล์ทุกสาย แบบเรียลไทม์ ซี่งเป็นหนึ่งในโครงการ Chula Engineering Innovation Hub ได้รับรางวัลชนะเลิศ (จาก 185 ทีม) ประเภทสุดยอดแนวคิด และรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015) จัดโดยกระทรวง ICT