NEWS CENTER

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สิ่งแวดล้อม “เรียนรู้ อยู่ร่วม”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สิ่งแวดล้อม “เรียนรู้ อยู่ร่วม” โดย คุณบุญชัย ถิราติ (วศ.2515) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสุวัฒน์ ขุนอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สิ่งเเวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เเละจำเป็น เเต่ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เเละมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น จำนวนประชากร เทคโนโลยี พฤติกรรม พลังงาน การใช้ประโยชน์จากสิ่งเเวดล้อม ฯลฯ อาจเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดผลต่อสิ่งเเวดล้อมบ้าง มนุษย์ซึ่งต้องอยู่ภายใต้สภาวะเเวดล้อมนั้น จึงต้อง เรียนรู้ เข้าใจภาวะความเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัว เเละหาสมดุลเเห่งความเหมาะสม รอบด้าน ไม่สุดโต่ง โดย เรียนรู้ให้เข้าเหตุผล ความจำเป็น ปรับทัศนคติการพัฒนาเเละการอนุรักษ์อย่างเข้าใจ เเละอยู่ร่วม เเละเเสวงหาเเนวทางร่วมกัน