ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน ที่มีพื้นฐานการออกแบบวงจรดิจิทัลและ FPGA เข้าร่วมโครงการ 1st Digital Design with FPGA Camp

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน ที่มีพื้นฐานการออกแบบวงจรดิจิทัลและ FPGA เข้าร่วมโครงการ 1st Digital Design with FPGA Camp
ระหว่างวันที่ 14–27 ธ.ค. 60 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. – วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 60
สมัครได้ที่ http://bit.ly/ddcamp1
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DigitalDesignThailand