นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤตย์ กังวานพงศ์พันธุ์ และนายพัทธนันท์ อัครพันธุ์ธัช นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ประเภทสุดยอดแนวคิด (รุ่นนักศึกษา) จากผลงาน Data Market : ตลาดข้อมูล