คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ Ms. Alexandra Barnoux รองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวฯ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ Ho Chi Minh City University of Technology