ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา จำนวน 1 งาน

โดยวิธีคัดเลือก

 

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงาน
324kB