ขออนุมติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายการโครงการปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 โครงการปรับปรุงห้อง International Hub
2MB