อาจารย์วิศวฯ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ผลงาน เรื่อง “กลไกข้อเข่าเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้เข้ารับรางวัล ในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดี