คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในด้านงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation