งาน “คืนสู่เหย้าปราสาทแดง 2561”

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “คืนสู่เหย้าปราสาทแดง 2561” ณ ห้องประชุมใหญ่ 117 อาคาร 3 และบริเวณลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในช่วงแรกได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จากนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมกันถวายบังคมพระบรมรูปสองรัชกาล ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงบนเวที พิธีคารวะอาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง