คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย