คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chiao Tung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารจุฬาฯ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chiao Tung University, Taiwan โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรร่วมและการวิจัยร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีด้าน biomedical sciences และ AI robotics นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย