คณะวิศวฯ เริ่มนำร่องใช้ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100%

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (I-Canteen) จุฬาฯ ร่วมโครงการนำร่องการลดใช้พลาสติกตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะขยายการใช้ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100% ไปยังโรงอาหารในจุฬาฯ รวม 17 แห่ง