คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตและทุนการศึกษา