พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/8516/