พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/8516/

 

กำหนดการถ่ายภาพหมู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณป้ายแบรนด์ Chula Engineering ลานเกียร์

 

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

วันที่ 4 ตุลาคม 2561
เวลา 13.45-14.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) (รวม 4 หลักสูตร)
เวลา 14.00-14.15 น. สาขาวิศวกรรมนาโน (NANO)
เวลา 14.15-14.30 น. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน (AERO)
เวลา 14.30-14.45 น.​ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)
เวลา 14.45-15.00 น. สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME)