ขอเชิญน้อง ๆ ม.2-ม.3 ที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วม E-Camp Chula ครั้งที่ 20

E-Camp Chula ครั้งที่ 20 มาแล้ววววววว
สำหรับน้องๆ ม.2-ม.3 ที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/ECampReg

ให้น้องปริ้นท์ใบสมัครออกมา กรอกข้อมูล แล้วสแกนเป็นไฟล์ .pdf แนบพร้อมหลักฐานการสมัคร ส่งมาที่ ecampchula20@gmail.com

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง “25 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.” และก็จะประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นะครับ