ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต ร่วมงาน  “ปิดตำรามาเจอของจริง!”

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญน้อง ๆ นิสิตที่สนใจร่วมงาน
“ปิดตำรามาเจอของจริง!”

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ PTT Global Chemical จ.ระยอง

เปิดสมัครวันนี้ถึง 5 ตุลาคม 2561
รับสมัครเพียง 150 คนเท่านั้น