ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ
“เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561
เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม I-Think 
ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย