คณะวิศวฯ จัดงานเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน”

มื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน” โดยมี ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานเสวนา โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมณ์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ ดร.จรวย บุญยุบล กรรมการคณะวุฒยาจารย์ฯ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คุณชวนพิศ ธรรมศิริ อดีตผู้ว่าการการประปานครหลวง คุณสมควร วัฒกีกุล ที่ปรึกษามูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานเสวนาวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตลอดชีวิตการทำงานของ ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ในด้านต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งได้คำนึงถึงอนุชนรุ่นหลัง และพันธกิจที่มุ่งมั่นให้เกิดผลจริงและสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้จนปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านพลังงาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก

ทั้งนี้ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และระดับปริญญาเอกสาขาวิชาไฟฟ้าพลังน้ำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ (สพช.) อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม และวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศไทย

สำหรับงานนโยบายที่ ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ได้ริเริ่มและปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ นโยบายพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน และนโยบายการกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานและค่าไฟฟ้า เป็นต้น