คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 41 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 41 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย