กฐินสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยนิสิตเก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีฯ ณ วัดสหธรรมทัศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ยอดรวมทั้งสิ้น 1,433,328.00 บาท

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสหธรรมทัศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี