คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universiti Malaysia Pahang

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับคณะนิสิตจาก Universiti Malaysia Pahang โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคณะฯ เช่น ห้องสมุด และศูนย์ MI Center