กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก ธนาคารออมสินและ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกันจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-15.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก ธนาคารออมสินและ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกันจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อรับรู้และเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับอนาคตสิ่งแวดล้อมไทย” การเปิดตัวบอร์ดเกมส์ “The Ozonor” ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจเรื่องโอโซนและเรื่องสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย ซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”

และกิจกรรม Hackathon Pitching เพื่อค้นหานโยบายการจัดการสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน จาก 4 ทีมสุดท้าย ผู้ผ่านเข้ารอบจากกิจกรรม Hackathon policy�ขอแสดงความยินกับทีมที่ชนะรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Green Energy
รางวันรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม OurZone
รางวันรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Herozone
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Ecozone

#เรื่องโอโซนเรื่องของเรา #Ourozoneth

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
World Bank Thailand
ธนาคารออมสิน
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University