คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย

หลังจากทีม CPCUCTF_is_back ชนะเลิศการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 ที่ประเทศไทย ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา 22 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม

ทีม CPCUCTF_is_back ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขัน “KPMG Cyber Security Challenge 2018” รอบสุดท้าย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันนี้ 2 ทีมคือ
ทีม CPCUCTF_is_back จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม K0i$uruFortunePr0xy จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยทาง KPMG Malaysia ได้ทำการคัดเลือกทีมผ่าน National Qualifiers ทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือก 15 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดสู่รอบสุดท้าย

จากนั้นทำการแข่งขันเพื่อหา 2 ทีมมาแข่ง Cross Country Cyber Security Challenge กับ 2 ทีมจากประเทศไทย

https://home.kpmg.com/my/en/home/services/advisory/risk-consulting/emerging-tech-risk-and-cyber/kpmg-cyber-security-challenge.html

ผลการแข่งขันคือ ทีม CPCUCTF_is_back จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall Champion