คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย