ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเรื่อง “ภาพรวมสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย และ ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียด (รวมฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) โดยใช้ตัวกลางแบบเส้นใยในการจับฝุ่น Overview of PM 2.5 Air Pollution in Thailand and Recent Advances in Fine Particle (including PM 2.5) Filtration Technology Using Fiber as Dust Collection Medium”

โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ และสมาคมเพื่อสถาบันอนุภาคไทย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเรื่อง “ภาพรวมสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย และ ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียด (รวมฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) โดยใช้ตัวกลางแบบเส้นใยในการจับฝุ่น Overview of PM 2.5 Air Pollution in Thailand and Recent Advances in Fine Particle (including PM 2.5) Filtration Technology Using Fiber as Dust Collection Medium” เนื่องในโอกาสครบรอบ “วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 25

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี!!

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ โทร 02218 6334 02218 6330