ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารจุฬาฯ

วันที่ 10 มกราคม 2562 รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย