วิศวฯ จุฬาฯ ยืนที่ 1 ไม่ใช้เงินสด (100% Cashless Society)

วิศวฯ จุฬาฯ ยืนที่ 1 ไม่ใช้เงินสด (100% Cashless Society)
ง่าย ๆ ด้วยการใช้ QR payment ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารของคณะฯ

ในวันพุธที่ 6 13 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงอาหาร i-Canteen คณะวิศวฯ จุฬาฯ