ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนา เรื่อง “เปิดประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟที่โรงงานมักกะสัน”

โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนา เรื่อง “เปิดประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟที่โรงงานมักกะสัน”

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-218-6334

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม