ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับอาจารย์และนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับอาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มเรียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจสื่อสารองค์กร โทร. 0 2218 6337