ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน Special Seminar & โครงการ GREAT Scholarships 2019

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน Special Seminar & โครงการ GREAT Scholarships 2019

โดยบริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 5 ทุน มูลค่าทุนละ £20,000 ในสาขาวิชาแกนหลักตามนโยบายของแผนพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 คือ สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาการบินและโลจิสติกส์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพลังงานชีวมวลและชีวเคมี และสาขาวิชาดิจิทัล

ทางบริติช เคานซิลร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จึงดำเนินการจัดสัมมนาพิเศษโดย Professor Dudley Shallcross จาก University of Bristol ในหัวข้อ “Urban air quality and the role that biofuels may play in various environments” ร่วมกับการประชาสัมพันธ์โครงการ GREAT Scholarships 2019

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00-16.00 ที่ห้อง 201 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
15.00-15.05 Brief introduction about the programme and speaker
15.05-15.35 Talk by Professor Dudley Shallcross from the University of Bristol
15.35-15.50 Q&A for Professor Dudley Shallcross
15.50-16.00 Presentation about GREAT Scholarships for Thai students

ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ นิสิต และผู้เข้าฟังทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า https://goo.gl/2oaPt6
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562
โดยนิสิตสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ GREAT Scholarships 2019 ได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships

และข้อมูลเพิ่มเติมของ Professor Dudley Shallcross ได้ที่ http://www.bris.ac.uk/…/peop…/dudley-e-shallcross/index.html
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม interscicu@gmail.com