โครงการ Google Ignite

โครงการ Google Ignite

– รับสมัครผู้ที่สนใจงานด้าน Digital Marketing และ Digital Media เพื่อเข้าร่วมทำงานกับบริษัทและเอเจนซี่ชั้นนำของไทย
– เมื่อผู้สมัครได้รับการว่าจ้างแล้ว Google Thailand จะทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Digital Marketing ให้ในช่วง 2 เดือนแรกของการทำงาน
– รับสมัครนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดคณะ เพียงแค่สนใจงานด้าน Digital Marketing
– สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://googleignite2019.scoutout.net/
– หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ igniteyourfutureth@gmail.com