ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอุปสมบท จำนวน 20 รูป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าไตร สำหรับผู้เข้าร่วมอุปสมบท

วันที่ 3-8 มิถุนายน 2562 ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
วันที่ 9-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าม่วงไข่ จังหวัดเลย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ โทร 022186309

สมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวฯ จุฬาฯ โทร 022186498