คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Teknikal Malaysia Melaka ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Teknikal Malaysia Melaka ประเทศมาเลเซีย โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร