พิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นค่ายสอนหนังสือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพี่ ๆ นิสิตชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2562