โครงการบรรพชาอุปสมบท คณะวิศวฯ จุฬาฯ น้อมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการบรรพชาอุปสมบท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
วันที่ 3-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(ขอขอบคุณภาพจาก วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร https://www.facebook.com/pathumwanaram/)