รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง

รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง
โดย รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ

รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง

รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงโดย รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ

โพสต์โดย Faculty of Engineering, Chulalongkorn University เมื่อ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2019