คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย