ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ให้การต้อนรับ Prof. Shuji Owada จาก Faculty of Science and Engineering, Waseda University, Japan

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Prof. Shuji Owada จาก Faculty of Science and Engineering, Waseda University, Japan โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย พร้อมกับบรรยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Next Generation Resources Recycling Technology โดยเน้น Smart Communication and Smart Sorting ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับคืนทรัพยากร และประหยัดพลังงานมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับเทคโลโลยีดั้งเดิม