ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Wireless Communication and Applications: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Wireless Communication and Applications: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccMyTXHmpw60GLtX5YiOcFrnZRVNgzlZm-BM6ZoePQZ_cGyg/viewform

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-6334

งานบรรยายนี้เหมาะสำหรับนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ วิศวกร และผู้ประกอบการ​ธุรกิจ​ที่สนใจในระบบ 5G/6G และ Wireless Communication