กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 (Senior Project XD 2019)

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 (Senior Project XD 2019)

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ระหว่างเวลา 12.00 – 12.45 น.
ณ ห้อง iSCALE 405 ชั้น 4 อาคารวิศวฯ 100 ปี

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/qNEbC1PBP5WDnJUb7