ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม 209 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และในวันพุธที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กรุณาติดต่อ CAD-IT โทร 02-645 3127-9 หรืออีเมล์ Tanunya@cadit.com.sg (คุณธนัญญา)

ลงทะเบียนร่วมงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_XJH9j5V-9BaosgWGXO-FctuK8M5c9q-Wc8rEYn8sIkp9Cw/viewform