ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ทุกคณะฯ เข้าร่วมงานเสวนา “สร้างตัวกลับหัวคิด”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ทุกคณะฯ เข้าร่วมงานเสวนา “สร้างตัวกลับหัวคิด”
Life Changing Seminar กับ “เคล็ดลับ” ในการสัมภาษณ์งานให้ได้งานในฝัน ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน รวมทั้ง Career Path Creation และ Self Development Process

โดยคุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ แกะดำทำธุรกิจ และคุณวีรธิป ธนาภิสิทธิกุล CEO แบรนด์ GQ Apparel
ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30-18.30
ณ หอประชุมใหญ่ ห้อง 117/3 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ