ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Professor Dr. Hideo Suzuki และคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากภาควิชา Administration Engineering มหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ภาควิชาฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

 

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Keio University และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 

หลังจากนั้นคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ ได้พาอาจารย์และนักศึกษา จาก Keio University เยี่ยมชมและแนะนำห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในภาควิชาฯ เริ่มด้วยศูนย์วิจัย  Advanced Manufacturing and Precision Engineering Research Center หรือ AMPE ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ เป็นหัวหน้าห้องวิจัย AMPE ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีการวิจัยเกี่ยวกับ การควบคุมระบบการผลิต และเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านระบบการผลิต

รศ. ดร. สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ แนะนำห้องวิจัย AMPE

 

ลำดับถัดมาทางภาควิชาอุตสาหการได้พาอาจารย์และนักศึกษา Keio University ไปยังห้องวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง (DRMIS) โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง และทีมงาน เป็นผู้แนะนำ โดยในโอกาศนี้อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ได้แนะนำโครงการ SATREPS Area-BCM Project ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มวิจัย DRMIS กำลังดำเนินการวิจัยอยู่ในปัจจุบัน

 

อาจารย์และบัณฑิตจาก Keio University และสมาชิกห้องวิจัย DRMIS

 

หลังจากนั้นคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมห้อง True Lab @ Chula Engineering และพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากการเยี่ยมชมครั้งนี้จักได้มีโอกาสหลาย ๆ ที่จะทำให้เกิดการนำไปสู่ประตูแห่งความร่วมมือในมิติของการเรียนการสอน และงานวิจัย ระหว่างทั้งสองสถาบันต่อไป