คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย