คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption” ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption” ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ณ ห้อง 201B ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรบรรยาย  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทั้งศิษย์เก่า ผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B6QlCp9jdqFga05rVGlfWUVuT2xHSS1rUjFIUlAtNG1wVG93

 

สรุปการบรรยาย Generation Disruption โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ

https://bit.ly/2O0RG1R