คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Mitsubishi Heavy Industries Ltd. โดยการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์