ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการนวัตกรรมการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการนวัตกรรมการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00-18.00 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.noplasticinnatureinnovation.com

สนใจลงทะเบียนร่วม
https://forms.gle/8jzgSwsYDYTgqUB79